2016-05-03 Lägger ner vattenrör till kiosken


Vi jobbade med att gräva och lägger ner vattenrör till kiosken.
Silverforsen hyrde mini Bobcat från Dennis hyrfirma