Nytt uppdrag till Silverforsen Kävlinge


PRESSMEDDELANDE
Folkets Park i Kävlinge, Silverforsen, beslutade på årsstämman i lördags(16/3) att ge styrelsen i uppdrag att göra en fördjupad studie angående helårsverksamhet. Anledningen är de förberedelser styrelsen gjort för att kunna bygga en ny samlingslokal i parken.
Årsstämman valde också en ny styrelse med bland annat en styrelseledamot från studieförbundet ABF och två revisorer med bra kontakter till Kävlinge kommuns föreningsliv och politiska sfär.
Den nya styrelsen ser ut som följer:
Christer Eklund ordförande
RoseMarie Jensen-Henningsson Kassör
Christoffer Sjöstrand ledamot
Gert Henningsson ledamot
Bengt Malmgren ledamot
Göran Holmgren styrelsesuppleant
Anette Eklund styrelsesuppleant

Till revisorer valdes Rune Sandström och Henry Hansson.
Till revisorsuppleant valdes Lars Johansson och Roger Holmgren.

Frågan om valberedning hänskjuts till medlemsmöte i höst, då också frågan om helårsverksamhet ska diskuteras djupare. Årsstämman avtackade också revisorerna Göran Larsson och Alvar Petersson för lång och trogen tjänst.

mer info: www.silverforsen.se/projekt.html eller http://news.cision.com/se/silverforsen-folkets-park-kavlinge