Sedan förra inlägget för länge sedan har vi nu lämnat in en begäran om detaljplaneförändring på en hörna av vår park. Just nu föreslår kommunstyrelsens presidium till miljönämnden att vår begäran ska avslås.
Med anledning av detta får vi återkomma strax med mer info om vårt projekt.
Vi måste först ta reda på varför egentligen
1/ kommunstyrelsens presidium (M+S) lagt ett förslag till miljönämnden, utan att ha berett frågan
2/ vår förening blir särbehandlade i ett enkelt planärende

Christer Eklund
ordförande