Inlägg

TOTALFÖRBUD

Nu har det hänt.  Silverforsen parken är en högrisk-plats. I dagarna har länsstyrelsen för Skåne utfärdat totalförbud mot eld, grillar, mm i hela Skåne. 
I parken märker vi att det aldrig varit så torrt som det är nu. Vi inser att detta kan bli farligt.
DÄRFÖR INFÖR VI TOTALFÖRBUD MOT ELD, ALLA FORMER AV GRILLAR, CIGARETTER OCH FORDON INNE I PARKEN.
Detta förbud gäller tills nytt beslut kommer från länsstyrelsen.

Det ligger mycket torra löv och fröer i gräs och mark.  
Vänligen respektera detta förbud.

mer info kan du få via mail parken@silverforsen.se 

Om du ser någon bryta mot detta förbud måste ni genast kontakta polisen 11414 och skicka sms till 070-5253630
Givetvis om ni ser att det rök eller brand ringer ni direkt till 112.

Nya kontrakt och förberedelser!

Vårdagjämning och cirkus!

Smygstarten

Vad vill du göra i år? Maila oss dina ideer!

Senhöst

Grattis till Kävlinge!